m o l d b u s t e r . d k
Problemer med svamp? Vi kommer med damp!
PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!
HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?OM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
AFFUGTNING
Uanset hvilken type svamp man finder i sin bygning vil årsagen altid være et for højt fugt niveau. Affugtning er derfor meget ofte en nødvendighed for at kunne udføre en permanent løsning af et svampeproblem.

Det kan være vanskeligt at finde den helt perfekte løsning til en affugtningsopgave, da der skal tages hensyn til mange modstridende faktorer.
F.eks. risikerer man at have gunstige vækstbetingelser for svampe i en del af affugtningsperioden og hvis der cirkuleres luft eller er utilstrækkelig afskærmning, vil man få forurenet tilstødende områder med skimmelinficeret materiale.

Afugtning er tidskrævende og forbruger store mængder strøm, det er derfor vigtigt at få sat tilstrækklig kapacitet til, men det er ligeledes vigtigt, at der ikke udtørres for voldsomt, da det kan ødelægge byggematerialer ved svindsprækker eller lignende skader.

MOLDBUSTER er specialister i affugtning og fugtmålinger. Vi råder over det bedste udstyr på markedet og kan give et kvalificeret bud på alle opgaver vedrørende affugtning.

Kontakt:
M O L D B U S T E R . D K
v/ Flemming Kassebeer
Telefon - 21709133
Email - flemming@netgalleri.dk

PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
KONTROL FOR SKIMMELVÆKST
ENTREPRISESTYRING
RENGØRING EFTER HÅNDVÆRKERE
RENGØRING EFTER SKIMMELSANERING
RENGØRING AF INDBO
ANDRE YDELSER