m o l d b u s t e r . d k
Problemer med svamp? Vi kommer med damp!
PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!
HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
KONTROL FOR SKIMMELVÆKST

KONTROLD FOR SKIMMEL I BYGNINGER
MOLDBUSTER bruge MycoMeter®-testen til at bestemme mængden af svamp, der er til stede på et givet materiale.
Metoden er baseret på detektion og kvantificering af et enzym, som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe.
Vi er certificeret af MycoMeter til at udføre denne analyse.

Metoden anvendes til:

  • Afklaring og dokumentering af, om misfarvninger er vækst af skimmelsvamp eller ej.
  • Afklaring af om der efter en vandskade har udviklet sig vækst af skimmelsvamp.
  • Afgrænsning af en evt. skade (skimmelvækst er ikke altid synlig).
  • Kvalitetskontrol efter afrensning af skimmel.


KONTROLD FOR SKIMMEL I LUFTEN
Mycometer®-air testen er en dansk udviklet hurtig metode til kvantificering af skimmelsvamp i luft.
Den patenterede teknologi der anvendes i Mycometer®-air er hurtig og meget sensitiv og gør det muligt
at udføre en prøvetagning på ca én time og resultatet af analysen har vi dagen efter.
Vi er også certificeret af MycoMeter til at udføre denne analyse.

HVAD BRUGER MAN DEN TIL?

  • Vurdering af eksponering for skimmelsvamp i indeklimaet
  • Kildesporing
  • Rutine kontrol af indeklimaet
  • Kvalitetskontrol efter slutrengøring (rengøring after skimmelrenovering)
Til kvalitetskontrol af os udført skimmelrenovering og slutrengøring, bruger vi dog altid et uvildigt laboratiorium
til analyse af prøve.

Kontakt:
M O L D B U S T E R . D K
v/ Flemming Kassebeer
Telefon - 21709133
Email - flemming@netgalleri.dk

 


 

PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
AFFUGTNING
ENTREPRISESTYRING
RENGØRING EFTER HÅNDVÆRKERE
RENGØRING EFTER SKIMMELSANERING
RENGØRING AF INDBO
ANDRE YDELSER