m o l d b u s t e r . d k
Problemer med svamp? Vi kommer med damp!
PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!
HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
RENGØRING EFTER SKIMMELSANERING
Rengøring kan leveres i mange kvaliteter, afhængigt af formålet.

Efter en skimmelsanering er det nødvendigt med en indeklimarengøring, der fjerner forurening fra områder, der har været eksponeret for skimmelsvamp både før og under renovering.

Indeklimarengøringens formål er at fjerne skimmelinficeret materiale fra alle bygningsflader, installationer, inventar og løsøre.
Afhængig af mængden og arten af rengøringen kan der bruges et bredt udvalg af metoder, maskiner og midler. Det kræver en specialiseret entreprenør at finde den bedste løsning, der giver det tilstrækkelige resultat til den mest fornuftige pris.

MOLDBUSTER er specialist i disse opgaver og giver meget gerne tilbud på sådanne opgaver.

Slutrengøring / Indeklimarengøring

Efter en skimmelrenovering, hvor al skimmelvækst er fjernet fra bygningen, resterer der ofte en kontaminering af sporer og andre fragmenter fra skimmelvæksten. Dette kan betyde, at indeklimaproblemet ikke er løst og det kan derfor være nødvendigt at udføre en grundig rengøring af alle bygningsflader, installationer, inventar og løsøre.

Under selve renoveringsarbejdet bør der være etableret støvvægge og opsat luftrensere ligesom der dagligt bør udføres løbende håndværkerrengøring. Selv om dette er gjort er der dog stadig behov for en slutrengøring, der skal udføres, når ALLE andre arbejder er afsluttet.

Der kan være stor forskel på både kontamineringsgrad og hygiejnekrav fra bygningens brugere; i alle tilfælde vil MOLDBUSTER være i stand til at finde den rigtige løsning og udføre den.

Kontaminering fra skimmelvækst består af meget små partikler hvis nedfaldshastighed kan være helt ned til 18 cm/time. Derfor er det nødvendigt, at rengøring udføres skånsomt og grundigt, under hensyntagen til ikke at ophvirvle aflejret støv. Det er væsentligt nemmere at fjerne støv fra overflader end fra luften. Rengøringen bør af denne grund udføres over to omgange med en nedfaldsperiode på min. 24 timer imellem. I nedfaldsperioden bør al ventilation være blokeret og personer må ikke bevæge sig i området.

Alternativt kan der anvendes luftrensere, der filtrerer luften gennem et HEPA filter. Hvis dette står på i hele byggeperioden og evt. i en kort periode efter, kan den afsluttende indeklimarengøring sandsynligvis udføres med tifredsstillende resultat efter én gang.

Indeklimarengøring må ikke forveksles med hovedrengøring. Formålet med indeklimarengøring er at fjerne skimmelinficeret støv, ikke at fjerne pletter fra tæpper eller kalk fra vandhaner.

MOLDBUSTER tilbyder alle former for rengøring og kan levere det i markedets allerbedste kvalitet.

Kontakt:
M O L D B U S T E R . D K
v/ Flemming Kassebeer
Telefon - 21709133
Email - flemming@netgalleri.dk

PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
AFFUGTNING
KONTROL FOR SKIMMELVÆKST
ENTREPRISESTYRING
RENGØRING EFTER HÅNDVÆRKERE
RENGØRING AF INDBO
ANDRE YDELSER