m o l d b u s t e r . d k
Problemer med svamp? Vi kommer med damp!
PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!
HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
RENGØRING AF INDBO

Rengøring af indbo
Hos MOLDBUSTER er vi meget opmærksomme på, at der altid bliver draget den bedst mulige omsorg, for de genstande, der er kommer i vores hænder.

Dette gælder naturligvis også for nedpakning og rengøring af indbo ved flytninger efter vandskader og skimmelangreb.

MOLDBUSTER tager ansvaret for rengøringen af alt indbo.
Rengøringen kan foregår på skadestedet eller evt. på andet opbevaringssted.

  • Rengøring af indbo/løsøre for skimmelsvamp
  • Rengøring af indbo på skadestedet
  • Opsætning af affugter
  • Lugtsanering af skadestedet
  • Lugtsanering af indbo
  • Nedpakning og flytning af indbo
  • Opbevaring af indbo
Indboet kan dog nogen gange være så hådt angrebet af skimmel og fugt at det ikke kan renses eller betale sig. Fx. boxmadresser og puder.

Rengøring af indbo stiller store krav til personalets viden omkring forskellige materialer, og vi sætter en ære i at levere indbo tilbage i god og autentisk stand efter endt rengøring.Kontakt:
M O L D B U S T E R . D K
v/ Flemming Kassebeer
Telefon - 21709133
Email - flemming@netgalleri.dk

PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
AFFUGTNING
KONTROL FOR SKIMMELVÆKST
ENTREPRISESTYRING
RENGØRING EFTER HÅNDVÆRKERE
RENGØRING EFTER SKIMMELSANERING
ANDRE YDELSER