m o l d b u s t e r . d k
Problemer med svamp? Vi kommer med damp!
PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!
HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
RENGØRING EFTER HÅNDVÆRKERE

Håndværkerrengøring

Ved håndværkerrengørng forstås rengøring, der fjerner sporene efter udførte arbejder.
I mange tilfælde er en sådan rengøring nødvendig før der kan udføres indklimaarbejder, da sart udstyr til at fjerne mkroorganismer kan tage skade af, at blive brugt til at fjerne grovstøv og byggematerialer.

Hvis der udføres løbende håndværkerrengøring på byggpladser, vil kvaliteten af byggeriet stige, antallet af arbejdsulykker falde m.m.
I mange tilfælde er det direkte rentabelt at sikre en ren arbejdsplads, da det sparer udskiftning af mange materialer og gør at arbejdet glider hurtigere og lettere.

MOLDBUSTER forestår gerne for håndværkerrengøring på byggpladser eller ved større og mindre saneringer.

Kontakt:
M O L D B U S T E R . D K
v/ Flemming Kassebeer
Telefon - 21709133
Email - flemming@netgalleri.dk 

PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
AFFUGTNING
KONTROL FOR SKIMMELVÆKST
ENTREPRISESTYRING
RENGØRING EFTER SKIMMELSANERING
RENGØRING AF INDBO
ANDRE YDELSER