m o l d b u s t e r . d k
Problemer med svamp? Vi kommer med damp!
PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!
HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!

Skimmelsvamp

Med en ny, revolutionerende metode kan vi effektivt og billigt fjerne skimmelsvamp helt uden brug af kemikalier. Ved hjælp af såkaldt tørdampsrensning dræber vi ved højt tryk skimmelsvampen på alle tilgængelige flader. Der er meget store fordele ved at fjerne skimmelsvampen med tørdamp-metoden:
  • Effektivt, fordi tørdampen pga. det høje tryk trænger ned i revner og sprækker, hvor konventionelle midler har svært ved at nå.
  • Nænsomt, fordi overfladerne ikke tager skade af behandlingen.
  • Billigt, fordi konstruktioner, bygningsdele og installationer bevares.
  • Hurtigt, fordi nedrivning og retablering i de fleste tilfælde ikke er nødvendig.
  • 100 % miljøvenligt, da tørdampen udelukkende består af vand og ingen kemikalier.
  • Et plus for arbejdsmiljøet, da medarbejderne ikke udsættes for skadelige dampe.
  • Optimalt for bygningens indeklima, da metoden først dræber alle levende skimmelsvampe og derefter fjerner både døde svampe og sporer, som er lige så sundhedsskadelige.

Det rene vand sammenlignet med kemikalier

I konventionel bekæmpelse af skimmelsvamp er man henvist til mekanisk afrensning eller brug af skrappe kemikalier. For at komme til de angrebne områder er det desuden ofte nødvendigt at rive bygningsdele, konstruktioner og installationer ned og bagefter genopbygge med nye elementer. Tørdamp-metoden kan derimod bruges på alle tilgængelige overflader og gør kun brug af ren vanddamp ved ekstremt højt tryk. Det gør metoden til en både effektiv, skånsom og miljøvenlig måde at få bugt med skimmelsvampen på.
Kontakt:
M O L D B U S T E R . D K
v/ Flemming Kassebeer
Telefon - 21709133
Email - flemming@netgalleri.dk
PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
AFFUGTNING
KONTROL FOR SKIMMELVÆKST
ENTREPRISESTYRING
RENGØRING EFTER HÅNDVÆRKERE
RENGØRING EFTER SKIMMELSANERING
RENGØRING AF INDBO
ANDRE YDELSER