m o l d b u s t e r . d k
Problemer med svamp? Vi kommer med damp!
PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!
HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?
FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
GODE RÅD

Luft ud

Luft ud med gennemtræk flere gange om dagen. Udluftningen reducerer tilstedeværelsen af fugt, støv og kemiske stoffer og partikler i indeklimaet og sikrer frisk luft til dig og din familie. Udover den daglige udluftning kan du fx også forsyne din bolig med et ventilationssystem, der sikrer et jævnt og tilstrækkeligt luftskifte gennem hele dagen.  

Gør rent

Grundig rengøring én gang om ugen er vigtig for et godt indeklima. Især hvis du eller din familie lider af astma eller allergi. Støvsugning af gulv og møbler, gulvvask og aftørring af vandrette flader er med til at nedsætte støvmængden og antallet af allergener i boligen.

Det er også vigtigt, at du lufter ud under rengøringen, så det støv der hvirvles op, bliver ledt ud af boligen.

Begræns fugten

Vores daglige aktiviteter i hjemmet afgiver fugt til indeluften. Når du laver mad skal du huske at lægge låg på gryderne og tænde for emhætten. Undgå også at hænge tøj til tørring indendørs.

En familie på fire tilfører hver dag luften i huset meget fugt. Fugten stammer bl.a. fra vores udåndingsluft, brusebade, madlavning og andre almindelige aktiviteter.

Hvis du ikke sørger for at fugten kommer ud af huset, vil den afsætte sig på bl.a. vinduer, ydervægge, gulve og lofter. Fugt kan skabe grobund for dannelsen af råd og svamp i træværk, både skjult i konstruktioner og synligt på vægge og lofter. 

I bygninger med dårligt isolerede ydervægge bør der ikke placeres møbler eller skabe helt op ad disse ydervægge, da det kan medføre kondens og skimmelsvamp.

Sæt varme på

Opvarmningen af din bolig (i fyringssæsonen) er også vigtig for at skabe et behageligt og godt indeklima. Normalt bør temperaturen ligge mellem 18-22 grader. Opvarmning og ventilation af din bolig er med til at nedsætte risikoen for fugtskader i boligen.

Når vi sover, afgiver vi meget fugt til soveværelset, så hvis du ønsker at sove køligt om natten, er det vigtigt, at soveværelset varmes op om dagen. Det er vigtigt at holde en minimumstemperatur på 18 grader i alle boligens rum, så fugtskader undgås.

Begræns kemikalierne

Dit indeklima bliver påvirket af de produkter og byggevarer, som du selv tager med ind i boligen. Nye møbler, elektronisk udstyr, maling og træplader afgasser kemikalier til indeluften, som samler sig i støvet, og derved forringes dit indeklima. Derfor er det vigtigt med god udluftning af boligen.

Det er særligt vigtigt, at du ikke anvender produkter indendørs, der kun er beregnet til udendørs brug.

Forbrugerprodukters afgasning af kemikalier til indeklimaet er reguleret af miljølovgivningen. Miljøstyrelsen har ansvar for reglerne om kemikalier i forbrugerprodukter og rådgiver om det. Du kan læse mere om forbrugerprodukter og kemi på Miljøstyrelsens hjemmeside. Byggevarers afgasning til indeklimaet er reguleret i bygningsreglementet.

Hvis du ønsker at begrænse mængden af kemikalier i hjemmet mest muligt, kan du gå efter produkter, der er mærket fx med Dansk Indeklima Mærkning, Svanen eller EU´s miljøblomst.

Hvis uheldet er ude! Hvordan kan du så fjerne skimmelsvamp?

Ved mindre angreb af skimmelsvamp kan du selv fjerne skimmelsvampen og forebygge at den kommer igen. I alvorlige tilfælde kræver det ofte en specialist, der kan finde skimmelsvampen, fastslå årsagen til skimmelsvampen og vurdere, hvordan den fjernes. Så kontakter du bare MOLDBUSTER og vi kommer og kigger på det, men dette kan du selv gøre:

  • Angrebne overflader, typisk i badeværelset, kan afvaskes med fx Rodalon eller særligt desinfektionsmiddel. Lad midlet sidde i 20 minutter inden afvaskning. Følg brugsanvisningen nøje!
  • Materialer som fx spånplader og mineraluld som er angrebet og fugtige, fjernes og udskiftes hvis de ikke kan renses og tørres. Brug åndedrætsværn, så du ikke indånder sporene.

Kort sagt. Hvordan kan du forebygge skimmelsvamp?

Når skimmelsvampene er fjernet skal du forebygge nye angreb:

  • Tør vasketøjet udenfor, hvis du ikke har en tørretumbler
  • Luft ud ved madlavning og når du går i bad
  • Sørg for regelmæssig udluftning og gennemtræk
  • Sørg for tilstrækkelig ventilation i boligen: Hold friskluftventiler i vinduer og i vægge åbne
  • Hold den samme temperatur i alle rum. Kommer temperaturen i hjemmets rum under 18 grader, stiger risikoen for fugt og skimmelsvamp
  • Undgå kuldebroer, dvs. uisolerede områder af muren, hvor væggen kan være så kold, at vand fra varm luft kondenserer og opfugter området. Hvis der er synlige kuldebroer, kan du overveje at få undersøgt årsagen til det og hvordan man kan fjerne årsagen, f.eks. ved efterisolering eller tætning
  • Minimér risikoen for at der kan opstå vandskader eller fugtige områder, fx fra skader på taget, utætte vandrør eller opstigende fugt fra grunden.

Skimmelsvamp kan medføre hussvamp

Skimmelsvampe skader ikke i sig selv bygningen eller bygningsdele. Skimmelsvamp kan dog være tegn på, at der har været fugtigt i din bolig i længere tid. Det betyder, at der også kan være gode vækstvilkår for andre slags svampe, fx hussvamp, som kan ødelægge bygningen.

Kontakt:
M O L D B U S T E R . D K
v/ Flemming Kassebeer
Telefon - 21709133
Email - flemming@netgalleri.dk

PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
FAKTA OM SKIMMELSVAMP
METODEN TRIN FOR TRIN
DET SIGER LOVEN