m o l d b u s t e r . d k
Problemer med svamp? Vi kommer med damp!
PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!
HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?
FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
METODEN TRIN FOR TRIN

Du får meget mere end tørdamp og afrensning af overflader med micro clean® metoden.
Som navnet antyder, er det en komplet metode for eliminering af skimmelsvamp på en sikker måde.

Der er tre trin til succes

  • Først skal du stoppe årsagen til skimmelsvampen – som regel fugt.
  • Herefter kan du rense de angrebne områder.
  • Sidst, men ikke mindst, skal du holde bygningen ren, tør og fri for fugt.

Tørdamp-afrensning

Effektiv kemikaliefri og miljøvenlig metode til afrensning af skimmelsvampe.

Metoden MOLBUSTER bruger er en patenteret metode, der benytter overophedet vanddamp til at desinficere og afrense skimmelsvampe fra bygningsflader. Micro clean®-metoden er uden sammenligning den mest miljøvenlige og effektive måde at fjerne skimmelsvampe på.

Den vigtigste del af en skimmelsanering er at fjerne biomassen fra bygningen, da desinficerede svampe fortsat indeholder allergener og toksiner. Metoden sikrer dette, hvilket er en af de væsentligste fordele, sammenlignet med desinficering med kemikalier, hvor biomassen ikke fjernes.

Inden afrensningen, skal alle inficerede flader blotlægges ved nedrivning eller demontering. Yderligere skal der sørges for forsvarlig afdækning til tilstødende områder.

Efter afrensningen udføres grundig dokumentation med mikrobiologiske prøver og der afleveres en afsluttende kvalitetssikringsrapport, der indeholder beskrivelse af omfang, områder, metoder og testresultater.

Metoden sikrer, at biomassen ikke blot desinficeres, men også fjernes fra bygningen, da den altid udføres gennem fire trin:

  1. HEPA-støvsugning af inficerede flader sikrer, at eventuelt løse fragmenter, der kunne forurene tilstødende områder, fjernes.
  2. Dampafrensning med børste eller plade.
    Alle revner, sprækker og porer i materialets overflade blæses rene med damp under stort tryk. Dampen desinficerer samtidig biomassen og mundstykket tilbageholder de løsnede fragmenter.
  3. Dampafrensning med langtavet bomuldsklud suger biomassen op i kluden samtidig med, at den desinficerede overflade rengøres. Varmen og den lille mængde fugt/damp sikrer, at denne rengøring bliver meget effektiv. Klude skiftes efterhånden som de bliver mættet af fugt/biomasse.
  4. Afslutningsvis gennemføres HEPA-støvsugning af alle bygningsflader, så eventuel forurening fra før og under saneringen kan fjernes.


Afrensning med tørdamp? Hvad er dog dette for noget?

Metodens effektivitet kommer ved udnyttelse af vandets termodynamiske egenskaber. Ved opvarmning under tryk (8 bar) til over kogepunktet (150 grader) lagres en stor mængde energi i vandet, ca. 540 Kcal/g. Når dampen rammer skimmelsvampen frigives denne energi og energiudladningen dræber al biomasse. Og hvorfor fjerne gift med gift, når det kan fjernes med almindligt drikkevand?

For at kunne afrense succesfuldt, er det nødvendigt at fjerne organiske, diffusionstætte og porøse beklædninger som f.eks. indvendig efterisolering eller tapet, plastikmaling og nedbrudt puds.

Denne nedrivning er nødvendig uanset afrensningsmetode og gør yderligere at ekstra støvafskærmning og slutrengøring er vigtig.

I samarbejde med MOLDBUSTER kan der altid udarbejdes en handlingsplan, der tager højde for årsager, omfang, følgearbejder og eventuelt forebyggende tiltag. Metoden giver, i langt de fleste tilfælde, den mest rentable, troværdige og tilfredsstillende løsning på et skimmelproblem.

Da skimmel ofte vokser skjult i hulrum i konstruktionerne kan det være nødvendigt at nedrive dele af en konstruktion, så man får adgang til alle inficerede flader.

I de fleste tilfælde kan de nedrevne materialer genbruges. Herved opnås besparelser og man undgår farveforskelle ved sanering af listelofter, trægulve og lignende.

Enkelte materialer kan ikke afrenses og i nogle tilfælde er materialeprisen eller konstruktionens alder i en klasse, der gør det mere rentabelt at nedrive end at afrense. Dette gælder typisk gipsplader.

Tørdamp-metoden er udviklet af det danske firma MicroClean og anbefales blandt andet af Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut.

MOLDBUSTER vil i disse tilfælde være i stand til at anvise den mest rentable løsning og vejlede i den mest hensigtsmæssige fremgangmetode.


Kontakt:
M O L D B U S T E R . D K
v/ Flemming Kassebeer
Telefon - 21709133
Email - flemming@netgalleri.dk


 
PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
FAKTA OM SKIMMELSVAMP
GODE RÅD
DET SIGER LOVEN