m o l d b u s t e r . d k
Problemer med svamp? Vi kommer med damp!
PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!
HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?
FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
FAKTA OM SKIMMELSVAMP

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Skimmelsvampsporer findes overalt i naturen og i indeklimaet. Er der fugtigt, kan skimmelsvampene begynde at vokse på fx fugtige byggematerialer og brede sig og frigive flere sporer.

Der findes flere former for skimmelsvampe, fx hvide, gullige, grønlige, rødlige, grålige eller sorte med lodden overflade. Skimmelsvamp har normalt en muggen lugt.

Skimmelsvamp lever af organisk materiale og trives derfor på bl.a. træ, spånplader, krydsfiner, gipsplader, tapet, lim, maling og i støv. Skimmelsvamp kan dog også gro på uorganisk materiale som fx mineraluld og på beton, hvis det er fugtigt og der fx ligger støv med organisk materiale i.
 

Skimmelsvamp og sundhedseffekter

Skimmelsvampe og svampesporer indeholder og frigiver en række stoffer, herunder giftstoffer, som kan gøre os syge. Symptomerne kan være irriterede øjne, næse og luftveje, snue, hovedpine, træthed, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Allergikere og astmatikere kan være mere følsomme overfor skimmelsvamp. Mennesker reagerer forskelligt på de forskellige typer af skimmelsvampe. Nogle mennesker udvikler egentlig allergi overfor skimmelsvamp. Det vurderes, at 3-6 % af befolkningen er allergisk overfor skimmelsvamp.

Hvis medlemmer af husstanden i længere tid udviser symptomer, som kan stamme fra skimmelsvampsporer og som ikke ellers kan forklares, eller du i øvrigt har mistanke om skimmelsvamp, kan du kontakte en fagmand med kendskab til skimmelsvampe, som kan foretage en vurdering - og eventuelt en gennemgang - af huset.
 

Hvor kan du tjekke for skimmelsvamp?

Du kan selv være med til at forhindre, at der opstår skimmelsvamp i din bolig. Først og fremmest kan du være opmærksom på, at der ikke er for fugtigt i din bolig, så der ikke er grobund for skimmelsvampvækst.

Du kan også holde øje med steder i din bolig, som typisk er sårbare overfor skimmelvækst. Hvis du hurtigt griber ind, når du ser tegn på skimmelvækst, kan du undgå, at skimmelsvampen udvikler sig. Du bør i sær holde øje med:

 • Rum med dårlig udluftning og høj fugtbelastning som badeværelset, hvor især fugerne omkring badet angribes
 • Rum, der er dårligt ventilerede, dårligt isolerede og som er fugtige. Her kan skimmelsvampene vokse på vægge og lofter og bag møbler, skabe og reoler
 • Bag vægbeklædninger kan der gro skimmelsvamp og det bliver ofte først opdaget i forbindelse med tekniske undersøgelser eller ombygning. Løst og bulet tapet kan dog være tegn på fugt
 • Fugtige kældre og på lofter.

Det er ikke altid, at man som boligejer kan forudsige hvor og hvornår fugt og skimmelsvamp opstår. Selv i helt nye eller ombyggede huse kan konstruktionerne være alvorligt angrebet af skimmelsvamp, hvis byggematerialerne har været fugtige eller våde inden indbygning, eller hvis der er lavet fejl i konstruktioner eller udførelse. Som boligejer opdager man nogle gange først skaderne, når der er kommet synlig skimmelsvampvækst i bygningen. Med en byggeskadeforsikring er man som boligejer forsikret økonomisk mod væsentlige byggeskader forårsaget af fx skimmelsvamp.
 

Der findes over tusinde forskellige skimmelsvampe. I Danmark kan der indendørs vokse skimmelsvampe fra fx slægterne

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Botrytis
 • Cladosporium
 • Mucor
 • Penicillium
 • Stachybotrys

Med undtagelse af Strachybotrys kan alle slægterne være årsag til allergi.


Kontakt:
M O L D B U S T E R . D K
v/ Flemming Kassebeer
Telefon - 21709133
Email - flemming@netgalleri.dk

 

 

 

PROBLEMER MED SVAMP? VI KOMMER MED DAMP!HJÆLP SKIMMELSVAMP!!! OG HVAD SÅ?FOTO AF SKIMMELSVAMPEOM MOLDBUSTER.DKKONTAKT OPLYSNINGERLINKS
METODEN TRIN FOR TRIN
GODE RÅD
DET SIGER LOVEN